Navigácia

Obsah

Komisie OZ

Komisia finančná:
Anastázia Adamcová - predseda
Daniela Schmidtová - člen

Komisia stavebná:
Ing. Peter Kováč - predseda
Ladislav Dolanský - člen

Komisia kultúrna a športová:
Renáta Hurajtová - predseda
Miloš Michalko - člen

Komisia životného prostredia:
Ladislav Dolanský - predseda
Ing. Peter Kováč - člen

Komisia verejného záujmu:
Miloš Michalko - predseda
Anastázia Adamcová - člen                                                                                                                             Renáta Hurajtová - člen