Navigácia

Obsah

Úradná tabuľa

 


Oznamy

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
zmena web sídla 03.03.2022 31.05.2022
Správa o výchovnovzdelávacej činnosti MŠ za šk.rok 2020/21 26.11.2021 31.10.2022
Správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ za šk.rok 2020/21 22.10.2021 31.10.2022