Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.12.2021

Zmluva - hrobové miesta

87

25,00 EUR Dvadsaťpäť eur

Kozáková Marta

Obec Matejovce nad Hornádom

20.12.2021

Dodatok č.4

86

26,00 EUR Dvadsaťšesť

Brantner Nova

Obec Matejovce nad Hornádom

16.12.2021

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

85

960,00 EUR Deväťstošestdesiat €

Profi Audit

Obec Matejovce nad Hornádom

03.12.2021

Zmluva o vytvorení aplikácie pre telefóny

84

1,00 EUR jedno euro

Alphabet group

Obec Matejovce nad Hornádom

26.11.2021

Dodatok č.8

83

279,96 EUR Dvestosedemdesiatdeväť 96 centov

Centrum voľného času

Obec Matejovce nad Hornádom

22.11.2021

Zmluva o vytvorení webového sídla

82

300,00 EUR

Alphabet group

Obec Matejovce nad Hornádom

22.11.2021

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

ZLP-VT-2021-0381

nula

Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy

Obec Matejovce nad Hornádom

09.11.2021

Dodatok k zmluve

3

6 028,46 EUR Šesťtisícdvadsaťosem eur 46 centov

T-servis Teplička s.r.o.

Obec Matejovce nad Hornádom

28.10.2021

Zmluva - hrobové miesto

81

25,00 EUR Dvadsaťpäť eur

Filip Jozef

Obec Matejovce nad Hornádom

15.10.2021

Zmluva o vytvorení systému na rozosielanie SMS správ

80

200,00 EUR Dvesto

Alphabet group

Obec Matejovce nad Hornádom

13.10.2021

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

79

nula

Obec Smižany

Obec Matejovce nad Hornádom

01.10.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

309070Z845

6 028,46 EUR Šesťtisícdvadsaťosem eur 46 centov

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Matejovce nad Hornádom

06.09.2021

Dodatok k zmluve

1

500,00 EUR Päťsto

Obecný futbalový klub

Obec Matejovce nad Hornádom

27.08.2021

Dodatok č. 2

2

6 028,46 EUR Šesťtisícdvadsaťosem eur 46 centov

T-servis Teplička s.r.o.

Obec Matejovce nad Hornádom

27.08.2021

Zmluva - hrobové miesto

78

15,00 EUR Pätnásť eur

Hozza Peter

Obec Matejovce nad Hornádom

18.08.2021

Zmluva - hrobové miesto

77

25,00 EUR Dvadsaťpäť eur

Biacovská Silvia

Obec Matejovce nad Hornádom

13.08.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

76

7 459,20 EUR Sedemtisícštyristopäťdesiatdevät, 0,20

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Obec Matejovce nad Hornádom

14.07.2021

Dodatok 007 o dodávke plynu

75

nula

SPP-distribúcia, a.s.

Obec Matejovce nad Hornádom

01.07.2021

Zmluva - hrobové miesto

74

15,00 EUR Pätnásť eur

Farkašovská Mária

Obec Matejovce nad Hornádom

24.06.2021

Kolektívna zmluva

73

nula

Základná organizácia OZ PŠaV

Obec Matejovce nad Hornádom

17.06.2021

Zmluva - hrobové miesto

72

15,00 EUR Pätnásť eur

Kozáková Mária

Obec Matejovce nad Hornádom

09.06.2021

Zmluva - hrobové miesto

71

15,00 EUR Pätnásť eur

Filip Tibor

Obec Matejovce nad Hornádom

03.06.2021

Zmluva - hrobové miesto

70

3,50 EUR tri eura päťdesiat centov

Čipkalová Mária

Obec Matejovce nad Hornádom

31.05.2021

Zmluva - hrobové miesto

69

25,00 EUR Dvadsaťpäť eur

Ing. Smotrilová Katarína

Obec Matejovce nad Hornádom

31.05.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

68

19,99 EUR Devätnásťdevädesiat

Slovak Telekom, a.s.

Obec Matejovce nad Hornádom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: