Navigácia

Obsah

Zmluvy

 logoDodávateľské faktúry
 Odberateľské faktúry
 Objednávky

https://matejovcenadhornadom.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#matejovcenadhornadom/FDOD/2015

Zmluvy

Kúpna zmluva č. 1/2016 Stiahnuté: 213x | 28.05.2018

Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb - CLEERIO Stiahnuté: 233x | 24.04.2018

Zmluva o poskytovaní auditórskych služieb Stiahnuté: 173x | 24.04.2018

Dodatok k zmluve o zbere, odvoze... Stiahnuté: 168x | 24.04.2018

Zmluva Brantner dodatok Stiahnuté: 179x | 24.04.2018

Zmluva HKVO Stiahnuté: 199x | 24.04.2018

Zmluva so spoločnosťou SLOVGRAM Stiahnuté: 185x | 24.04.2018

Darovacia zmluva Stiahnuté: 182x | 24.04.2018

Zmluva o zriadení spoločného OÚ Stiahnuté: 181x | 24.04.2018

Dodatok č. 16 k zmluve o zbere, odvoze a ... Stiahnuté: 157x | 24.04.2018

Dodatok k zmluve o dielo č. 02122008 Stiahnuté: 224x | 24.04.2018

Zmluva o dielo obec Matejovce nad Hornádom Stiahnuté: 250x | 20.04.2018

Zmluva o vytvorení webového sídla Stiahnuté: 186x | 16.04.2018

Zmluva o prevádzke webového sídla Stiahnuté: 172x | 16.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Matejovce nad Hornádom - OFK Stiahnuté: 170x | 16.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Matejovce nad Hornádom - DHZ Stiahnuté: 165x | 12.04.2018

Zmluva o zrušení vecného bremena Stiahnuté: 294x | 04.04.2018

Rámcová kúpna zmluva ŠEVT Stiahnuté: 191x | 14.02.2018

Obec Matejovce nad Hornádom návrh poistnej zmluvy Stiahnuté: 216x | 06.06.2018

Návrh zmluvy o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby Stiahnuté: 218x | 06.06.2018

Stránka